Menü:

 • Munkaajánlat

  ÉRTESÍTÉS

  A Rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola igazgatósága munkaviszonyba felvesz 2022.augusztus 24-től

   

  két  alapiskolai felső tagozatos tanárt szlovák nyelv és irodalom szakra

   

  Hely: az iskola tagintézménye, Novomeského 2070/11A, 979 01 Rimavská Sobota

  Képesítésbeli feltételek az ide vonatkozó törvények értelmében:

  • 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doponení niektorých zákonov
  • Vyhláška MŠVVaŠ č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch (a felső tagozatos szlovák nyelv és irodalom szakos tarárra vonatkozó képesítésbeli feltételek a 1. sz. mellékletben találhatók)

  Szükséges okmányok:

  • munkaviszonyba való felvétel kérvénye telefonszámmal és email címmel,
  • hivatásos életrajz,
  • képesítést esetleg eddigi gyakorlatot igazoló okmány
  • szándéknyilatkozat a személyes adatok felhasználhatóságáról a 18/2018 sz. törvény értelmében
  • feddhetetlenségi nyilatkozat, nyilatkozat arról, hogy nem folyik a személye ellen eljárás és hogy nem emeltek vádat a személye ellen

  További feltételek:

  • a magyar nyelv tökéletes ismerete és használata

  A sikeres pályázó a munkaszerződés megkötése előtt:

  • igazolást ad egészségi állapotáról
  • feddhetetlenségi igazolás lekérése céljából a regionális hivatal számára megküldi a szükséges adatokat legkésőbb a munkaviszony létrejöttét követő 30 napon belül

  Bérezési feltételek:

  • funkciós fizetés az ide vonatkozó törvény értelmében (Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

  A kérvény beadásának határideje:

  A kérvényt a szükséges okiratokkal együtt az iskola címére küldjék 2022. 5. 31-ig.

  Személyes beszélgetésre csak a kiírásnak megfelelő jelöltek lesznek meghívva.

  Az iskola címe:

  Základná škola Mihálya Tompu s VJM  – Tompa Mihály Alapiskola

  Šrobárova 11/12, 979 01 Rimavská Sobota

  Email: zstompu1908@gmail.com, tel.: +421475624432

   

   

  OZNÁMENIE

   

  Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 11/12,  Rimavská Sobota - Rimaszombat

  prijme do pracovného pomeru

  dvoch učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra

   

  Miesto: Elokované pracovisko, Novomeského 2070/11A, 979 01 Rimavská Sobota

  Predpokladaný nástup: 24.08.2022

   

  Kvalifikačné predpoklady:

  • Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
  • Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa druhého stupňa základnej školy, Predmet Slovenský jazyk a literatúra sú uvedené v prílohe č. 1)

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, o skutočnosti že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie, a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba

  Iné požiadavky:

  • podmienkou je ovládanie maďarského jazyka

  Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:

  • doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
  • poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.

  Platové podmienky:

  • funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   

  Termín podania žiadosti:

  Žiadosť o prijatie do zamestnania s potrebnými dokladmi  posielajte na adresu školy v termíne do 31.05.2022

  Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

  Adresa školy:

  Základná škola Mihálya Tompu s VJM – Tompa Mihály Alapiskola

  Šrobárova 11/12, 979 01 Rimavská Sobota

  e-mail: zstompu1908@gmail.com, tel. +421475624432

   

 • Robotika verseny

       2022. május 13-án a füleki gimnázium és az IN-NOVA polgári társulás szervezésében került megrendezésre a RoboSum és RoboCross nemzetközi robotikai verseny, melyen többségében középiskolás csapatok vettek részt.

       Iskolánk két robottal nevezett be a RoboCross versenybe, Máté Zsófia és Ádám Gábor csapata a 4. helyen, Máté Kristóf és Páliás Dominik az 5. helyen végzett a 9 csapat közül. Máté Zsófia és Ádám Gábor kipróbálták önmagukat a RoboSumban is, ahol már a komoly programozás világába léphettek be.

 • Értékőrző tanfolyam

      2022.május 12-én került megrendezésre a DMZ polgári társulás jóvoltából az Értékőrző tanfolyam elnevezésű előadás-sorozat, melyen iskolánk 7.A osztályos tanulói vettek részt. A délelőtt folyamán Farkas Ottó varázsolta el őket Tompa Mihályról szóló anekdotáival és a helyi mondavilággal, majd Dr. Gaál Lajos Gömör természeti csodáit mutatta be a diákoknak és végül, Varga Gábor Gömör történelmét és műemlékeit ismertette.

  Köszönjük szépen a szervezőknek, hogy részesei lehettünk!

 • Adatok frissítése

  Az aScAgenda program adatai frissítve
 • Mesemondóink Bátkában

     2022. május 9-én lezajlott az XII. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny bátkai regionális fordulója. Iskolánkat 3 mesemondó képviselte, név szerint Fodor Olivér (2.A), Nagy Noémi (4.B) és Csank Máté (8.B). Noémi ezüst-, Olivér és Máté aranysávos minősítésben részesültek, így a rozsnyói országos döntőn ők is ott mesélhetnek a legjobbak között.

      Szívből gratulálunk, és sok sikert kívánunk!

 • Sikerek a köbön a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen

       Hatalmas büszkeséggel tölt el minket, hogy a 2022. május 4-én megrendezésre került Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny felvidéki díjátadó ünnepségén tanulóink büszkén vehették át előkelő helyezéseikért járó okleveleiket. A díjátadóra a komáromi Selye János Gimnázium dísztermében került sor.

       A Tompa Mihály Alapiskola tanulói idén első alkalommal vettek részt ezen a nemzetközi versenyen, amelynek célja a matematika népszerűsítése, megszerettetése és új tehetségek felfedezése. A versenyt 89 országban azonos időpontban rendezik meg, és mindenkinek lehetősége van a saját anyannyelvén versenyezni. Felvidéken idén 29 magyar iskola összesen 1441 tanulója kapcsolódott be a versenybe, évfolyamonként átlagosan 150-160 diák.

     Első nekifutásra is csodálatos eredmények születtek, hiszen a díjkiosztó ünnepségre az egyes évfolyamok első hat helyezettjei kaptak meghívót.

   

  Iskolánk díjazottjai:

  3. évfolyam –163 versenyző: Lévay Áron – 4.hely

                                                 Lali András Damian – 6.hely

  6. évfolyam –139 versenyző: Máté Zsófia – 2.hely

  7. évfolyam –120 versenyző: Nagypál Katalin – 1.hely

  8. évfolyam –146 versenyző: Farkas Anna – 1.hely

                                                 Máté Kristóf – 2.hely

       A szervezők minden évben a legeredményesebb diákok tanárait is kitüntetik, iskolánkból Farkas Csizmadia Zsuzsanna és Zimányi Zsófia részesült elismerésben.

  Kimagasló eredményt értek még el:

  2. évfolyam : Ádám Péter (23.hely)

  3. évfolyam: Bőd Réka (16.hely)

  4. évfolyam : Molnár Lili (7.hely), Antal Ábel (18.hely), Albert Karin (20.hely), Farkas Barnabás (24.hely), Főző Botond (24.hely)

  5. évfolyam :Molnár Tamás (26.hely)

  6. évfolyam: Ádám Gábor (20.hely), Kovács Noémi (24.hely)

  7. évfolyam: Czakó Olivér (22.hely), Topor Máté (23.hely)

   

       Szívből gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!

   

   

   

   


 • Rendhagyó módon emlékeztünk meg a város napjáról

      A városnap Rimaszombatban éves ünnep. A Főtéren szórakoztató programokat és kulturális forgatagot nézhetnek meg az érdeklődők. Iskolánk diákjai minden évben aktív részesei ezeknek a rendezvényeknek.

      A 8. évfolyam tanulói ebben az tanévben rendhagyó módon tisztelegtek városunk előtt. Projektmunkákat készítettek a város történelméről, nevezetességeiről, életérő. A sok érdekes és figyelemreméltó alkotás közül kimagaslik Csank Máté 8.B osztályos tanuló munkája, aki a város régi dicsőségéről, virágzó iparáról készítette el kis videóját.

        Büszkén tesszük közzé ügyes diákunk munkáját.

 • Képzőművészeti verseny

  "A világűr gyerekszemmel - Vesmír očami detí" című képzőművészeti verseny 3. kategóriájában Pekarčík Bianka, 5.A osztályos tanuló 2. helyezést ért el.

  Gratulálunk!

 • Zrínyi Ilona Matematikaverseny nemzetközi döntő

       A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány az idei tanévben is megrendezte a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt. Magyarország egyik legnépszerűbb matematikaversenye, melyen a határon túl élő magyarul tudó diákok is részt vehetnek. A versenyben résztvevő diákok három forduló során mérik össze a tudásukat – iskolai, megyei és a nemzetközi döntőben.

       Az idei versenybe Közép-Szlovákiából 5 magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium, 131 diákja nevezett be. Az iskolai és a közép-szlovákiai forduló akadályait leküzdve közülük 3 diák jutott be a nemzetközi döntőbe.

       Nagy örömünkre szolgál, hogy mindhárom diák az iskolánk diákja.

  Máté Zsófia, 6.A osztályos tanuló immáron harmadik alkalommal jutott be eme rangos verseny döntőjébe.

  Farkas Anna, 8.B osztályos tanuló és Nagypál Katalin, 7. A osztályos tanuló éveken át tartó szorgos munkájuk eredményeként idén először jutottak el a verseny legmagasabb szintjére, ahol kimagasló eredményeket értek el:

  Farkas Anna 137 dőntős közül a 37. helyen,

  Nagypál Katalin pedig 139 versenyző közül a 11. helyen végzett.

  Katalin részt vett Kecskeméten az ünnepélyes díjátadón is, ahol a döntősök első 20 helyezettjét díjjazták.

  Gratulálunk a lányoknak! További sok sikert kívánunk!

 • Kedves kilencedikesek!

 • Napközis csoportjaink a Föld napján

  a természet segítségére siettek.

  A nagyok kézenfogták a kicsiket s együtt megtisztították a Rima folyó pártjának egy részét. Jókedvűen , szorgosan dolgoztak,öröm volt nézni.

  Kedves felnőttek!Vegyetek róluk példát!

 • Petőfi-Tompa Országos seregszemle kerületi forduló

      Ipolyszécsénykén, 2022. április 28-án, került megrendezésre a Petőfi-Tompa Országos seregszemle kerületi fordulója, melyen iskolánkat 7 tanuló képviselte.

      Ezen a megmérettetésen aranysávos helyezést ért el: Mács Arina Sára /5.a/ - II. kategória - próza, Madarász Lili /7.a/ - II. kategória - vers, Csank Máte /8.B/ - III. kategória - próza, Mács Zille Anna /8.b/ - III. kategória - vers, Danyi Lajos /9.a/ - III. kategória - próza. Ezüstsávos minősítést ért el Szőke Bence /3.a/ - I. kategória - próza, Bohuš Edina Alexandra /9.a/ - III. kategória - próza.

      Valamennyi diákunknak gratulálunk. A továbbjutó tanulóknak pedig sok sikert és kitartást az érsekújvári döntőhöz.

 • Rendhagyó biológia óra

      Iskolánk 3.-4. ill. 6.-7. osztályos tanulói mézkóstolóval egybekötött előadáson vettek részt, melyet Majoros Jácint méhész tartott. A gyerekek fontos információkat kaptak a méhek életéről és fontos szerepéről a természetben.

      Olyan ismeretekkel lettek gazdagabbak, amelyek az iskolai tananyagban sem szerepelnek. Megtudhatták, hogyan készülnek a legértékesebb méhtermékek, hogy mi az apiterápia, és hogyan lehetünk egészségesebbek a méhek patikájából.

      Az érdekes előadás végén mézet és virágport is kóstolhattak.

 • Parányi óriások nyomában jártunk a Föld napján

       Hagyományainkhoz híven ebben az évben is megemlékeztünk a Föld napjáról.

  Számunkra ez a nap sokkal több egy közönséges megemlékezésnél, ez a nap a holnapról, a klíma- és környezetvédelemről szól.

  Az idei év kiemelt témája a biológiai sokféleség megőrzése .

  Az ember felelőtlen magatartásával beleavatkozik a természet évezredes egyensúlyába, veszélyezteti a vadon élő állatok, köztük a rovarok életét.

  Témanapunk keretén belül éppen a rovarok sokszínűségére és sebezhetőségére hívtuk fel a figyelmet.

       A 8.B osztály tanulói szívügyüknek tekintik a környezetvédelmet. Kis videót készítettek a rovarok jelentőségéről, és rovarhotel készítésére biztatták a felső tagozatos diákokat. Az elkészült remekműveket egy kiállítás keretén belül mutattuk be, nagy örömet szerezve ezzel kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

 • MATEMATIKAI OLIMPIA -járási forduló

       2022. április 12-én zajlott a Matematikai Olimpia járási fordulója a 6.- 8. osztályosok számára.

  A Matematikai Olimpia az egyik legigényesebb matematikaverseny. Az iskolai forduló nehéz feladatainak megoldása és kidolgozása alapján kerülnek be a tanulók a következő fordulóba. A hatodikosok kategóriájában Máté Zsófia(6.A), a hetedikesek kategóriájában Nagypál Katalin(7.A) a nyolcadikosok kategóriájában pedig Máté Kristóf(8.A) és Farkas Anna(8.B) képviselte iskolánkat.

  Mind a négyen dobogós helyen végeztek:

  Farkas Anna – 1.hely

  Máté Zsófia – 2.hely

  Nagypál Katalin – 2.hely

  Máté Kristóf – 2.hely

  Szívből gratulálunk a kitűnő eredményhez!

 • Poznaj slovenskú reč - kerületi forduló

  Április 25-én zajlott Losoncon a „Poznaj slovenskú reč“ kerületi fordulója, ahol iskolánkat Ibos Eliška 8.B osztályos tanuló képviselte.
  Eliška ezüstsávos besorolásban részesült. Szívből gratulálunk neki és büszkék vagyunk Rá!

 • Iskolánk pedagógusa a díjazottak között

  2022.április 23-án a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXVII. Országos találkozóján, Rozsnyón került sor az SZMPSZ díjak átadására.

  ILLÉS JUDIT, iskolánk pedagógusa, a Kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredménykért kategória díjazottja lett.

  Jutka tanító néni személyes példája követendő, sokrétű tevékenysége pedig értékteremtő a régiónk számára. Tehetségét, tudását, a hagyományok tiszteletét, az értékek melletti elkötelezettségét nemcsak az oktatás és művelődés területén kamatoztatja. Azon pedagógusok közé tartozik, akik a hazai magyar közoktatás megmaradását, fejlesztését, az anyanyelvű kulturális örökségünk megtartását szolgálják és hozzájárulnak nemzeti értékeink megmaradásához.

  Szívből gratulálunk a vezetőség és a tanári kar nevében!

 • A Föld napja

       Iskolánk fontosnak tartja, hogy már a legkisebb tanulóink körében is elhintse a környezettudatos viselkedés magvait. Április 22-e, a Föld napja pont jó alkalom volt erre.

    Alsó tagozatos tanulóink figyelmét felhívtuk a környezetvédelem fontosságára, elbeszélgettünk az újrahasznosításról, a komposztálásról, a környezetszennyezésről és a Földről. Mindezt természetesen játékos, kreatív formában, amit a gyerekek nagy örömmel és érdeklődéssel fogadtak.

 • Szép magyar beszéd - Országos 4. hely!

       Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk anyanyelvünk ápolására, megőrzésére. Számos anyanyelvi és irodalmi versenybe kapcsolódunk be.

       Ezeknek a versenyeknek egyike a Kassán megrendezett Szép magyar beszéd című verseny, ami az idén 2022.4.20-22. között került megrendezésre a Márai Sándor Alapiskola és Gimnázium szervezésében.

       Iskolánkat Lukács Lýdia 7.A osztályos tanuló képviselte. A többfordulós versenyen a tanulóknak először az olvasási feladatokkal kellett megküzdeniük, majd a kiválasztott témáról kellett fogalmazást írniuk, amit élőszóban adtak elő a zsűri tagjainak.

       Ezúton gratulálunk Lukács Lýdiának, aki a verseny országos döntőjében az előkelő 4. helyet vívta ki.

       Büszkék vagyunk Rád, Lýdia!

 • Kimagasló „tompás” sikerek a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen

        2022. március 7-én került megrendezésre a Zrínyi Ilona Matematikaverseny közép-szlovákiai körzeti fordulója. Iskolánk diákjai hét kategóriában versenyeztek, s öt kategóriából elhozták az első helyezést, és ugyancsak öt kategóriában megnyerték a csapatversenyt. Az iskola tizenkét dobogósa közül hárman - Farkas Anna, Nagypál Katalin és Máté Zsófia - bejutottak az országos döntőbe.

        A következő tanulók végeztek kategóriájukban az első nyolc hely valamelyikén:

  2.évfolyam:

  1.hely: Angyal István(2.A)

  3.hely: Komlósy Réka(2.A)

  5.hely: Fodor Olivér(2.A)

   

  3.évfolyam:

  1.hely: Lévay Áron(3.A)

  2.hely: Mag Adrián(3.B)

  4.hely: Lali András Damian(3.A)

  5.hely: Bőd Réka(3.A)

  6.hely: Berki Erik(3.B)

  7.hely: Leczó Regina(3.B)

  8.hely: Péter Alex Kristóf(3.A)

   

  4.évfolyam:

  2.hely: Farkas Barnabás(4.A)

  3.hely: Misove Adam(4.B)

  4. hely: Főző Botond(4.A)

  5.hely: Antal Ábel István(4.A)

  6. hely :Molnár Lilien(4.A)

  7.hely: Szántó Levente(4.A)

   

  5.évfolyam:

  3.hely: Kovács Orsolya(5.C)

  5.hely: Kulha Benjamin(5.A)

  7.hely: Silling Ádám(5.A)

   

  6.évfolyam:

  1.hely: Máté Zsófia(6.A) - bejutott az országos döntőbe

  5.hely: Kovács Noémi(6.A)

   

  7.évfolyam:

  1. hely: Nagypál Katalin(7.A) - bejutott az országos döntőbe

  3.hely: Juhász Szabolcs(7.A)

  4. hely: Bodor Kincső(7.A)

  6.hely: Lukács Lýdia(7.A)

  7. hely: Topor Máté (7.A)

  8. hely: Czakó Olivér(7.A)

   

  8.évfolyam:

  1.hely: Farkas Anna(8.B) - bejutott az országos döntőbe

  2. hely: Máté Kristóf(8.A)

   

  Csapatversenyben elért eredmények:

  2.évfolyam:

  1.hely: Angyal István, Komlósy Réka, Fodor Olivér

  3.évfolyam:

  1.hely: Lévay Áron, Mag Adrián, Lali András Damian

  4.évfolyam:

  1.hely: Farkas Barnabás, Misove Adam, Főző Botond

  5. évfolyam:

  2.hely: Kovács Orsolya, Kulha Benjamin, Silling Ádám

  7. évfolyam:

  1.hely: Nagypál Katalin, Juhász Szabolcs, Bodor Kincső

  8. évfolyam:

  1.hely: Farkas Anna, Máté Kristóf, Koós Erik

  Minden egyes diákunknak gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!

oldal:

Újdonságok

Írjon nekünk

Keresztnév*:
Vezetéknév*:
Az Ön e-mail címe*:
Az Ön kérdése, megjegyzése*:
Másolja át a képen látható szöveget*:
Adat letöltése szerverről, kérem várjon
* az így megjelölt mezők kötelezőek

Térkép