Menü:

Iskolánk múltja Iskolánk jelene Iskolánk jövője

Iskolánkról

Iskolánk jelene

Aki a múltba tekint, az a jövőbe néz

    

              Minden kerek évforduló, kötődjön az kisebb vagy nagyobb közösséghez, eseményhez, megkölünböztetett figyelmet érdemel. Iskolánk 2018-ban lett 110 éves. Történelmi méretekhez viszonyítva a 110 év nem túl hosszú egy intézmény életében, számunkra mégis jelentős időszak. Ilyenkor nemcsak kötelező, hanem célszerű is számvetést készíteni, hiszen nem  létezik jövő múlt  és jelen nélkül. Adódnak tehát olyan pillanatok az életben, amikor meg kell állnunk, hogy a múltba visszatekintve, az átélt emlékekből erőt merítve menjünk tovább. Úgy gondolom, az iskola tényszerű történetét és eddigi életét illik rögzíteni. Többek között én is szeretnék az elmúlt nehéz, ugyanakkor szép 110 év történéseihez általánosan megfogalmazható tanulságokkal és érzésekkel csatlakozni. Nem lehetett könnyű feladata 1908-ban az intézmény vezetésének, az első igazgatónak és tantestületének egy új iskola beindítása Rimaszombatban. A különböző feltételek megteremtése bizonyára embert próbáló volt pedagógusok, szülők, tanulók számára egyaránt. Fényes és nehéz, embert, tanítót, diákot  próbáló évei is voltak ennek az iskolának, melyben micsoda nemzedékek nevelkedtek!

Mindig kellemes a múltba visszatekinteni, hiszen akarva, akaratlanul előjönnek a régi emlékek. A gondtalan gyermekévek, melyeket diákként eltöltöttünk szeretett iskolánkban. Itt szereztük a tudást, itt neveltek és tanítottak meg magyarként élni! Mert fontos, hogy  bárhová is vigyen a sors, mindig legyenek gyökerek, amelyekhez visszatérhetünk, és soha ne feledjük, honnan indultunk. Az idő minket igazol. Odaadó és eredményes munkával bizonyítjuk évtizedek óta, hogy joggal illeti meg a Tompa Mihály Alapiskolát és annak elődintézményeit a régió legszínvonalasabb iskolája jelző. Alapelvként fogadtuk el, hogy az iskola akkor jár el helyesen, ha az oktató-nevelő tevékenységben úgy közvetít egyetemes értékeket, hogy közben állandóan kreatív gondolkodásra késztet, s nyitott mindenre, ami a tanulók fejlődését segíti. A mai intézmény képzési struktúrája szerteágazó, színes. Nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk, hogy e tapasztalatok birtokában kialakított keret egyrészt a társadalmi igények kielégítését szolgálja, másrészt előremutató, progresszív.

Ma jól felszerelt számítástechnikai szaktantermek, multimédiás terem, interaktív táblák és táblagépek, több ezer kötetes iskolai könyvtár, magas színvonalú szakmai eszközállomány és szinte száz százalékos szaktanári ellátottság jellemzi az iskola feltételeit. Eredményes nyelvoktatásunkat kiterjedt külföldi kapcsolatrendszer támogatja. Partnereinkkel folyamatosan dolgozunk olyan az EU által támogatott projekteken, mint például az Erasmus+ program. E tények talán azt is jelzik, hogy iskolánk fogékony az újra és kellő mértékben innovatív. A külföldi kapcsolatok mind tantestületünket, mind diákjainkat hozzásegítik ahhoz, hogy szélesedjen látókörük, tudásuk tartalmasabb, gazdagabb legyen. A nyelvtudás szükségességének megtapasztalása is motiválja tanulóinkat.

A mindenkori körülményekhez és követelményekhez való alkalmazkodás, a feladatok kellő színvonalú megoldása folyamatosan követelt kitartó, következetes, néha ellentmondásoktól sem mentes munkát pedagógusoktól, tanulóktól egyaránt. Soha nem hittük, hogy hibátlanul dolgozunk. Azt viszont igen, hogy lelkiismeretes, a tanulók érdekeit leginkább szem előtt tartó tevékenységgel sarkalljuk tanítványainkat becsületes munkára, a megfelelő szintű tudás megszerzésére, pozitív jövőkép kialakítására. Mindenkinek köszönöm, köszönjük, akik segítettek nekünk a gyereknevelés igen nemes feladatainak minél eredményesebb megoldásában. Nagyot alkotni csak összefogással, közösen lehet, amint az ünnepben is a legszebb és legfontosabb az együttlét. Mi mindannyian azon fáradozunk, hogy ez a jövőben se legyen másként. Színvonalas, értékrendet adó intézményként kívánunk létezni továbbra is, és mindent megteszünk azért, hogy évtizedek múltán is büszkén emlegessék majd utódaink: Megéri magyarul, anyanyelven tanulni a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában.

110 év alatt rendszerek, törvények, rendeletek jöttek, mentek. A Tompa Mihály Alapiskola, vagy mondjuk inkább a mindenkori „MAGYAR ISKOLA” ebben a jelentős változássorozatban azért maradhatott meg annak, amiért szeretjük, és amiért 110 éve népszerű, mert fő feladatát soha nem tévesztette szem elől:  Gyermeket nevelni, hitet és tudást adni, képességeket és készségeket fejleszteni azoknak számára, akik a szlovákiai magyarság jövőjét jelentik.

 

Orosz István, iskolaigazgató

 


  

 

Újdonságok

Írjon nekünk

Keresztnév*:
Vezetéknév*:
Az Ön e-mail címe*:
Az Ön kérdése, megjegyzése*:
Másolja át a képen látható szöveget*:
Adat letöltése szerverről, kérem várjon
* az így megjelölt mezők kötelezőek

Térkép